~just~    


Message


If you like to fight, help others & enjoy laughter... request to join.If you are checking us out for another reason... leave the drama & ~just~ heal :)


Stats


Fights 4,439,781,138
Fights Won 2,002,203,090
Ices 22,356,159
Kills 1,696,343
Battle Score (1 hour) 7,071
Battle Score (4 hour) 1,603
Members 51
Family ID 8626
Updated 12 hours ago

Links


Mafia Wars Family Page 
Spockholm Family Rank http://spockon.me/familyrank/family-8626

Players


Get Player Profile IDs

Profile IDTagNameLevelDefenseFacebook
p|151112181~just~quickdraw mcgraw 1,113589,738
p|148194062~just~ωαнт ?32,502701,682
p|148103754~just~crazy26,986715,835
p|148059712~just~raven 3,819684,256
p|146148263~just~ţåĭŅŧėđ ĺŏċҝŞ~ʬ1,931634,825
p|145608688~just~ॡζĎÅMễαņя 4,569694,323
p|144315860~just~ƮɨρϟƔ ॡ8,155700,866
p|143955996~just~Қ.✪. ҚîÐ13,349720,272
p|141509237~just~Σ Đøġ ॡ9,661694,785
p|140635067~just~~~ɠσԼԃƐɳ*βσў~~ 7,859742,234
p|139423613~just~Warlock66625,598691,910
p|129510689~just~ŚĥěĂŖ PLẾǻśύŗĚ~ ʬ5,185690,364
p|128152766~just~ 8,738700,903
p|127251133~just~†ωįηΚįĕ130,464702,165
p|127194204~just~Ẑẽẽ13,700699,754
p|110055543~just~†RouBLE101,555701,361
p|97199788~just~MK7,798703,287
p|91849110~just~Don āɨॡ & ҒĨяě↭Ɣ 11,318705,213
p|90886966~just~ॡєv¡ł'š ΛδvöÇα†є5,422659,021
p|88139749~just~Wolverine7,517716,605
p|85865953~just~ℳαॡαJ↭ɨƔ15,515717,734
p|83728680~just~JOE6,032677,472
p|81884570~just~Killer 'B'5,338635,697
p|81322562~just~£ìoŋĥǝaƦṮ 10,724744,798
p|75006072~just~Binkillin6,028702,494
p|72396755~just~maniac cat11,108700,300
p|71295886~just~Д Þ@Ĩŋ įŋ áŻζ{DBD}5,580687,887
p|66048857~just~Capo di tutti capi7,010690,605
p|65328094~just~ℓσ∂є∂ ∂ιρєя4,675694,580
p|65179499~just~januari8,496689,478
p|62807727~just~ॡε↭ɨƔ 18,835711,975
p|60917889~just~Aиgєℓ σf Dαякиєѕѕ6,501699,390
p|54956817~just~The Best14,904718,554
p|51288456~just~Ă ÞÕŦ∫MÕҚỄR[РЯ] 8,849703,598
p|51050781~just~Merc 187☆Ʈ§☆ 6,192674,538
p|45658475~just~ŜcĩssoЯŜ~ ʬ5,643693,608
p|45011001~just~Mo Shoonias7,918703,115
p|44242366~just~ƬΉΣ IПƧƬIGΛƬӨЯ ≈10,383713,786
p|42793242~just~Ʈɦƹ ʍƹɲącƹ ॡɨƔ12,177702,779
p|42564605~just~Don Reza10,269725,974
p|40757797~just~MѦℜ†0ℜ0 ॡ 9,113727,357
p|37721706~just~♓ℇℜℜ↭D!ℇ╬ℇℜ 11,388777,440
p|34059779~just~Sasunnach4,668660,032
p|31181594~just~ɅɅ₳ĐⱭΦ₲ ॡ 12,781744,011
p|29527974~just~Silver Blue Eyes Ƹ̴Ӂ̴Ʒ11,230689,849
p|29356069~just~ΛЯIKΛ ॡ JΛЯЯΛΉ6,951701,939
p|26483260~just~Yoder Mafioso11,431714,017
p|8244080~just~Ɣ iॡPΞЯɨѺÜ$ 14,536716,556
p|7781542~just~βľÅćҝ ॡ mÅmβÅ 13,527725,464
p|5193456~just~kenny7,963696,194
p|1909154~just~šĘxỷ ॡ ĶįĿŀÊя9,677698,804

Comments